Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Přejít na obsah
Zápis dětí do naší mateřské školy.

Ve školním roce 2019/2020 bude zápis nových dětí do Mateřské školy Vrchoviny
v úterý 7. 5. 2019 od 7:00 do 15:45 hod.

Nutné informace k zápisu - s sebou přineste:
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte
 • Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 • Telefonní kontakty na zákonné zástupce

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku a s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (spádové MŠ)
 2. Děti s trvalým pobytem ve Vrchovinách - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)
 3. Děti s trvalým pobytem mimo Vrchoviny - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)

Podle stanovených pravidel bude ředitelka postupovat, pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručených mateřské škole v den řádně vyhlášeného zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, převýší počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.  MŠ Vrchoviny - 10 míst.

Nejnovější fotogalerie:

klikněte na obrázky pro prohlížení...

Slavíme narozeniny
Na návštěvě na statku - březen
Cvičení ve sportovní hale

Náš Facebook:

Představujeme naší školku


Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 30 dětí. Podle vyhlášky MŠMT se zařazuje 24 dětí do jedné třídy. S výjimkou udělenou zřizovatelem můžeme navýšit počet dětí na 28. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 let do 6 let z Vrchovin a Nového Města nad Metují. Nachází se na okraji obce v přízemní budově s vlastní kuchyní, prostornou třídou a hernou. Byla postavena v roce 1980.

U školy je velká zahrada s pískovištěm zakrytým plachtou, dvěma dřevěnými domečky na ukládání hraček, skluzavkou,trampolínou, plochou pro umístění většího nafukovacího bazénu, betonovou plochou, kterou využíváme pro jízdu na koloběžkách a tříkolkách. Zahrada mateřské školy je z přední strany obklopena rodinnými domy se zahradami, v zadní části sousedíme se sadem a místem pro ukládání dřeva z místní pily. MŠ je umístěna na okraji obce, dopravní komunikace jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu školy.

Místnosti, které děti využívají, dávají svou velikostí a prostorem dostatečné možnosti k všestranným hrám a činnostem dětí, které rozvíjejí jejich osobnost.


Vybavení hračkami, pomůckami, materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku, je doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky ke hrám jsou uloženy tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat.


Provoz MŠ je od 6.45 hod. do 15.45 hod. Rodiče přivádějí děti ráno zpravidla do 8.00 hod (nebo podle potřeby rodičů kdykoli), po obědě si je vyzvedávají do 12.15 hod a odpoledne pak mezi 14.00 hod a 15.45 hod.


Pedagogičtí pracovníci:

 • Marcela Šanovcová

 • Marcela Volfová


Provozní pracovníci:

 • Jana Kočnarová - kuchařka a vedoucí školní jídelny

 • Petra Labíková - uklízečka   

Návrat na obsah