Aktuálně - Mateřská škola Vrchoviny

tel. 491 474 069, 725 036 021
Vrchoviny 133
549 01 Nové Město nad Metují
Přejít na obsah

Aktuálně

Zápis dětí do naší mateřské školy.

Ve školním roce 2019/2020 bude zápis nových dětí do Mateřské školy Vrchoviny
v úterý 7. 5. 2019 od 7:00 do 15:45 hod.

Nutné informace k zápisu - s sebou přineste:
  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
  • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte
  • Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
  • Telefonní kontakty na zákonné zástupce

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku a s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (spádové MŠ)
  2. Děti s trvalým pobytem ve Vrchovinách - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)
  3. Děti s trvalým pobytem mimo Vrchoviny - podle věku přijímaného dítěte (od nejstaršího po nejmladší)

Podle stanovených pravidel bude ředitelka postupovat, pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručených mateřské škole v den řádně vyhlášeného zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, převýší počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.  MŠ Vrchoviny - 10 míst.
Návrat na obsah